Başka psikoloji

Çift Terapisi

Sağlıksız bir aile sisteminde sağlıklı bireylerin var olması mümkün değildir. Bu nedenle Aile Terapisi hem aile sisteminin olumlu işlemesi, hem de aile içindeki bireylerin bireysel mutluluklarını sağlamaları açısından büyük önem taşımaktadır. Aile bireylerinin birlikte katıldıkları terapi seanslarında, tüm sistem değerlendirilerek, aileyi işlevsizleştiren ya da ailenin gelişimini aksatan unsurların ortadan kaldırılması hedeflenir.

Aile Terapisi

Aile, evlilik yoluyla bir araya gelmiş bireylerin çocuklar, akrabalar ile kurduğu mikro bir sistemdir. İnsanların parçası olduğu başlıca grup olma özelliğinden kaynaklı olarak bu sistem tüm yaşamımıza etki eder. İş yaşamı, duygusal yaşam, kişilik gelişimi gibi alanlarda olumlu ve olumsuz tüm deneyimler aile sisteminden bağımsız düşünülemez. Bireylerin yaşamında böylesine etkili olan bu sistemde meydana gelen aksamalar, tıkanıklıklar ve işlevsizlikler, aileyi oluşturan tüm bireylerin yaşamlarına etki edecek ve sorunlara neden olacaktır.

Çalıştığımız Sorunlardan Bazıları

 • Uzmanlarımız
  Aileye çocukların katılımı
 • Uzmanlarımız
  Çevresel faktörlerin etkileri
 • Uzmanlarımız
  Ekonomik ve sosyal yaşamdaki hızlı değişimler
 • Uzmanlarımız
  Aile bireylerinin yaşa bağlı değişimleri
 • Uzmanlarımız
  Aile içi iletişim sorunları
 • Uzmanlarımız
  Kayıplar, aile bireylerinden bazılarının evden ayrılması.

Terapi Danışmanı

Scroll to Top