Başka psikoloji

Klinik Psikolog Merve Tekdemir | Çocuk ve Ergen Terapisti

Telefon : 0532 716 54 77


Uzman Klinik Psikolog Merve Tekdemir, 2018 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden mezun olmuştur. Lisans eğitimi boyunca Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde ve çeşitli kliniklerde stajlarını tamamlamıştır.
2020 yılında Üsküdar Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans eğitimini onur derecisiyle tamamlamıştır. Yüksek lisans stajlarını NP Feneryolu Tıp Merkezi’nde ve NP Ümraniye Beyin ve Sinir Hastanesi’nde gerçekleştirmiştir.
2018 yılından beri çeşitli kliniklerde çocuk ve ergenlerle çalışmalarını yürütmektedir. Aynı zamanda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile işbirliği halinde devlet koruması altındaki çocuklarla travma alanında çalışmaktadır. Çocuk ve ergenler ile bireysel terapi, oyun terapisi ve ailelerle psikoterapi çalışmalarını sürdürmektedir.
Eğitim;
Lisans: İstanbul Aydın Üniversitesi, Fen- Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü
Yüksek Lisans: Üsküdar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Klinik Psikoloji Bölümü (Onur Derecesi)
Sertifikalar ve Diğer Eğitimler
• Türk Psikologlar Derneği, WISC-IV Test Eğitimi
• Mehmet Teber, Çocuk Merkezli Oyun Terapisi Eğitimi
• Yrd. Doç. Neslihan Zabcı, Çocukluk Çağı Psikopatolojisi Psikodinamik Yaklaşım ve Çocuk Rorscach ve CAT Test Eğitimi
• Dr. Byron Norton, Deneyimsel Oyun Terapisinde Oyuncakların Sembolik Anlamları
• Dr. Byron Norton, Deneyimsel Oyun Terapisinde Travma İfadelerinin İzini Sürmek
• Aslı Candan Kodalak, Theraplay Oyun Terapisi ve Marschak Etkileşim Metodu Eğitimi
• Aslı Candan Kodalak, Grup Theraplay Eğitimi
• Linda Homeyer & Marshall Lyles, Dışavurumcu Sanatlar ile Oyun Terapisi (Kum Tepsisi Terapisi, Sanat Terapisi, Kukla Terapisi)
• Psikodiyet Akademi (Uzm. Psk. Senem Eke Yıldız), Psikodiyet Eğitimi
• Dr. Emel Stroup, Beck Yönelimli Kognitif Terapi Becerileri ve Klinik İlk Görüşme
• Dr. Emel Stroup, Anksiyete Bozukluklarında Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimi
• Dr. Emel Stroup, OKB Tedavisinde Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimi
• Dr. Emel Stroup, OKB’de ERP (Maruz Bırakarak Tepki Önleme)’nin Uygulanması
• Moxo Türkiye – Moxo Dikkat Testi
• Türk Psikologlar Derneği, Nöropsikolojik Değerlendirme Test Eğitimi
• Yaratıcı Dramayla Tanışma Eğitimi (Yöret Vakfı)
• Nilüfer Devecigil, Deneyimsel Oyun Terapisi Eğitimi
• Dr. Byron Norton, Deneyimsel Oyun Terapisi Eğitimi II
• Dr. Emel Stroup, Kognitif Terapi İlkeleri ve Depresyon Tedavisinde Uygulanması
• Türk Psikologlar Derneği, Denver II Gelişimsel Tarama Testi
• Yrd. Doç. Dr. Nevin Dölek, Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi Eğitimi
• Dr. Başak Demiriz, Çocuk, Ergen ve Aileleri ile Bilişsel Davranışçı Terapi Temel Teori ve Teknikleri Uygulamalı Eğitimi
• Attentioner Dikkatimi Topluyorum Eğitimi (DEHB Uygulayıcı Programı, Nöropsikolojik Terapi Programı)
• Çocuk Değerlendirme Testleri Eğitimi (AGTE, Peabody Resim Kelime Tanıma Testi, Resim Çizme Testleri, Bender Gestalt Görsel Motor Algı Testi, Cümle Tamamlama Testi, Duygu Durum Ölçekleri)
• PTTSS’na Giriş, DBT Eğitimleri ve Workshop (Başlangıç Derneği)
• Dr. Selma Şarda, Zihin ve Akıl Haritaları Uygulama Eğitimi
• İstanbul Psikodrama Enstitüsü, Psikodrama Başlangıç Eğitimi
Scroll to Top